Aktuality Klubu ABŠ

V tejto sekcii nájdete aktuálne informácie o uskutočnených, alebo
chystaných podujatiach klubu ABŠ.

V. ročník Memoriálu J. A. Baťu v petangu