Galéria fotografií Klubu absolventov Baťovej školy práce

V tejto sekcii možete nájsť zaujímavé fotografie z histórie a
súčasnosti Klubu ABŠ

Fotogaléria - Fašiangy 2013

Výber galérií:

Zápis do pamätnej knihy mesta Partizánske
21. výročná členská schôdza 2013
Zahájenie turistickej sezóny 2013
137. výročie narodenia Tomáša Baťu
115. výročie narodenia J.A.Baťu
Fašiangy 2013
Posedenie pod jedličkou 2012
Rozlúčka s tur. sezónou - Cerová 2012
Športové popoludnie v Látkovciach 2012
Jubilejná 20. výročná členská schôdza
Slávnostné znovuodhalenie sochy Tomáša Baťu
Relaxv Podhájskej
Spomienka na tragickú smrť Tomáša Baťu
Juniáles Ľubianka 2012
Náučno-kultúrno-spoločenský zájazd Zlín 2012
Výjazdové zasadnutie výboru Klubu ABŠ v Bošanoch
Z výročných schôdzí sesterských organizácií
Zahájenie turistickej sezóny 2012
Spomienka na Jana Antonína Baťu 2012
Fašiangy 2012