Kontakty Klubu absolventov Baťovej školy práce

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na našej poštovej adrese alebo
na nasledovných kontaktoch členov klubu ABŠ.

Kontakty členov klubu ABŠ

Meno Funkcia Telefón Mobil Poštová adresa e-mail
Július Michník čestný predseda 038/7495517 0911907637 Javorová 605/24, PE  
Mgr. Soňa Múčková predsedníčka 038/7491064 0905844766 Gorkého 36, PE muckovasona@gmail.com
Ing. Vladimír Slivka podpredseda 038/7494327 0917499300 Malá Okružná 943/4, PE vladimir.slivka@slovanet.sk
Mgr. Jozef Zajac podpredseda 0907548480 Jána Švermu 621/14, PE zajjo@pobox.sk
Ľudovít Koločáni referent propagácie 038/7493325 gen. Svobodu 828/55, PE  
Mária Galbová ekonómka 038/7409531 0905396361 Obuvnícka 422/16, PE galbova.m@gmail.com
Alena Burzová matrikár 038/7493810 0918430744 Októbrová 682/59, PE burzova41@gmail.com
Emília Badinská referent pre médiá 038/7492295 Gen. Svobodu 767/39, PE  
Pavol Tyirjak kronikár 038/7497712 Malá Okružná 957, PE  
Anna Poláková zapisovateľka 038/7493316 0907434946 Októbrová 682/55, PE  
Ľudmila Matušková tajomník 038/7496254 0908473632 gen. Svobodu 721/24, PE  
Daniela Fantová člen výboru 038/7492142 0902036882 Sokolská 177/5, PE  
Mgr. Vlasta Šimková člen výboru 038/7497227 0905717982 Horná 1423/20, PE vlasta.simkova@gmail.com
Pavol Valašík hospodár 038/7493670 0915612913 Októbrová 682/61, PE  
Štefan Gál zastúpenie pre Prievidzu 046/5404509 Energetikov 31, 97101 Prievidza  
Ľudmila Gogolová zastúpenie pre Bošany 0910633876 Bernolákova 764/4, Bošany  

Poštová adresa klubu ABŠ:


Klub ABŠ
Nám. SNP, 212/4
958 18 Partizánske