Plán činností Klubu ABŠ

V tejto sekcii nájdete aktuálny plán činností Klubu ABŠ.

Plán činností na rok 2018


OSVETA

Vedúci: Mgr. Soňa Múčková
P.č. Dátum Činnosť Aktivita Zodpovedný
1. priebežne Pôsobenie v študentskej organizácii "Mladí podnikatelia" v Spojenej škole o.z. Obchodná akadémia Partizánske Účasť v Dozornej rade študentskej a.s. Mgr. Múčková,Ing. Slivka
2. priebežne Pôsobenie v základných školách mesta Partizánske Podľa požiadaviek riaditeľov ZŠ Mgr. Šimková

MEDIALIZÁCIA A PROPAGÁCIA

Vedúci: Ľudovít Koločáni

P.č. Dátum Činnosť Miesto Zodpovedný
3. marec 2018 120. výročie narodenia J.A.Baťu (*07.03.1898) Pamätník J.A.Baťu Koločáni
4. apríl 2018 142. výročie narodenia T.Baťu (*03.04.1876) Pamätník Tomáša Baťu Koločáni
5. júl 2018 86. výročie tragickej smrti T.Baťu (†12.07.1932) Pamätník Tomáša Baťu Koločáni
6. august 2018 53. výročie smrti J.A.Baťu (†23.8.1965) Pamätník J.A.Baťu Koločáni
7. rok 2018 Textové príspevky a fotozábery v regionálnej tlači z aktivít Klubu ABŠ Mgr. Múčková, Badinská, Ing. Slivka
8. rok 2018 Aktualizácia webovej stránky www.abspe.sk Internet Ing.Slivka
9. júl a december 2018 Spravodaj A5 formát Určené členom K-ABŠ Koločáni, Ing.Slivka
10. marec 2018 Ročenka2018 A5 formát, 52 strán Určené členom K-ABŠ k Výročnej členskej schôdzi Koločáni, Ing.Slivka


SEKCIA EKONOMICKO-ORGANIZAČNÁ

Vedúci: Mária Galbová

P.č. Dátum Akcia Účastníci Činnosť Zodpovedný
11. január 2018 Ročný výkaz hospod. K-ABŠ 2017 výbor K-ABŠ vypracovanie Galbová
12. február 2018 Ročný rozpočet K-ABŠ 2018 podklady,ved.sekcií zostavovanie Galbová
13. apríl 2018 Informácia o platení členských príspevkov výbor K-ABŠ vypracovanie, informácia Galbová
14. apríl 2018 Finančné zhodnotenie VČS výbor K-ABŠ vypracovanie, informácia Galbová
15. november 2018 Žiadosť o poskyt. dotácie z MÚ PE podklady, ved. sekcií vypracovanie, odovzdanie na MsÚ Galbová, Mgr. Múčková

SEKCIA KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ

Vedúci: Mária Schlencová

P.č. Dátum Akcia Účastníci Miesto Zodpovedný
16. 16. marec 2018 Výročná členská schôdza Spoločenské posedenie Stredná odborná škola Partizánske Schlencová
17. 14. jún 2018 Juniáles členovia K-ABŠ Cerová Schlencová, Mgr. Zajac
18. 13. december 2018 Stretnutie "Pod jedličkou" členovia K-ABŠ bude aktuálne určené Schlencová

SEKCIA ŠPORTOVO-TURISTICKÁ

Vedúci: Mgr. Jozef Zajac

P.č. Dátum Akcia Účastníci Miesto Zodpovedný
19. apríl 2018 Otvorenie turistickej sezóny členovia K-ABŠ Horná Ves Mgr. Zajac, Valašík
20. máj 2018 Poznávací zájazd členovia K-ABŠ Baťov kanál, Skalica Mgr. Zajac, Valašik, Fantová, Schlencová
21. august 2018 Memoriál J.A.Baťu v petangu členovia K-ABŠ Park M.R.Štefánika Mgr.Zajac, Ing.Slivka
22. september 2018 Návšteva vinobrania členovia K-ABŠ Čajkov Mgr.Zajac, Valašík
23. september 2018 1. ročník Memoriálu M. Tomiša v petangu členovia K-ABŠ Park M.R.Štefánika Ing. Slivka, Mgr.Zajac, Valašík
24. október 2018 Záver turistickej sezóny členovia K-ABŠ Remäta Mgr.Zajac, Valašík