Videoarchív akcií Klubu absolventov Baťovej školy práce

V tejto sekcii možete nájsť zaujímavé videozáznamy
z akcií Klubu ABŠ

Video - Štafetový beh Bošany - Partizánske