Videoarchív akcií Klubu absolventov Baťovej školy práce

V tejto sekcii možete nájsť zaujímavé videozáznamy
z akcií Klubu ABŠ

Video - Výročná schôdza klubu ABŠ 22. marec 2019