Videoarchív akcií Klubu absolventov Baťovej školy práce

V tejto sekcii možete nájsť zaujímavé videozáznamy
z akcií Klubu ABŠ

Vybrať video:

"Pod jedličkou 2017" Ukončenie turistickej sezóny 2017 Prof. Staněk medzi baťovcami 2017 Memoriál Jána A. Baťu v petangu Ožíva znovu značka ZDA
Juniáles 2017 na Bojnej Navštívili nás priatelia Výročná členská schôdza priateľov v Zlíne "141. výročie narodenia Tomáša Baťu - zakladateľa" Jubilejná 25. výročná členská schôdza
"Pod jedličkou 2016" Uhrovec 2016 Múzeum slovenskej dediny Výročná schôdza Klubu ABŠ v Zlíne Otvorenie turistickej sezóny 2016