Členovia výboru Klubu ABŠ

V tejto sekcii nájdete aktuálne zloženie výboru Klubu ABŠ.

Výbor Klubu ABŠ

Július Michnik - čestný predseda
Mgr. Soňa Múčková - predsedníčka Mgr. Jozef Zajac - podpredseda Ľudmila Matušková - tajomníčka Marienka Galbová - ekonómka
Ľudovit Koločáni - propagácia Emília Badinská - ref. pre média Alena Burzová - matrikárka Pavol Valašík - hospodár
Anna Poláková - zapisovateľka Pavol Tyirjak - kronikár Mgr. Vlasta Šimková - člen Daniela Fantova - člen